Pavel Sajda - Dubina 277 Hradec Králové IČ 21109338 - pseudofotograf@gmail.com